Kontakt Oss

Oslomarkas Fiskeadministrasjon
Adresse: Sørkedalsveien 6170758 Oslo
E-post: ofafiske@ofa.no
Telefon: 40006768
Innvalg
Dag Øivind Ingierd, Anleggsbestyrer og FagkonsulentTast 1
 Marius Rogstad, Driftsansvarlig    Tast 3
Bjørn Torp, Daglig Leder Tast 2
Magnus Nilsson, Markakonsulent Tast 4