Nettbutikk

Fiskestellhefte 2.utg.

OFA Fiskestellhefte 2.utg.

kr 100,00
Dette heftet gir en oversikt over hva OFA er og hvilke prinsipper som ligger til grunn for fiskekultiveringsarbeidet vi driver i Oslomarka. Heftet skal i første rekke gi lagsmedlemmer, lagledere, områdeansvarlige et teoretisk grunnlag for det praktiske arbeidet i og langs vann og bekker. Andre som ikke er medlem i OFA vil også kunne ha nytte av mye av det.
Antall
  

OFA Fiskestellhefte 2.utg.

Dette heftet gir en oversikt over hva OFA er og hvilke prinsipper som ligger til grunn for fiskekultiveringsarbeidet vi driver i Oslomarka. Heftet skal i første rekke gi lagsmedlemmer, lagledere, områdeansvarlige et teoretisk grunnlag for det praktiske arbeidet i og langs vann og bekker. Andre som ikke er medlem i OFA vil også kunne ha nytte av mye av det. Det er hovedsakelig laget med tanke på kultivering av ørret, men det er også egne avsnitt med forvaltningsstrategier for andre arter og for kreps. Kapittel 2 gir en grunninnføring i biologi og økologi i innsjøen. Dette må ansees som grunnleggende bakgrunnskunnskap. Mye av det som står her går igjen i praksisdelen i Kap. 3 og 4 som er rettet mot det arbeidet som foregår ute i Marka. Tanken bak heftet er at det vil være morsommere å drive fiskestell og enklere å velge ut de riktige tiltakene når man har litt bakgrunnskunnskaper. Pris: 300,- + porto. Red: Fiskeforvalter i OFA, dag@ofa.no

Handlekurv