Raudsjøen/Børtervann

OPPLYSNINGER OM KREPSEFISKE 

I Rausjømarka selges det et sterkt begrenset antall døgnkort. Disse må man søke om på dag@ofa.no før sesongstart eller ringe 40006768. Tildeling av kort skjer 01.08. 

For å få kjøpe kort neste sesong må man huske å levere inn fangstrapport etter endt sesong. Anmerkninger fra oppsynet ang minstemål og oppførsel vil også spille inn på hvem som får kjøpe kort til ny sesong.


Rausjøen: Fortsatt totalfredet . Det er for lite kreps over 9,5cm til at det er forsvarlig å selge krepsekort)

Børtervann (Kun 50 døgnkort):


Regler :

  • Kortet gjelder i Børtervann (innenfor OFA området).
  • Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort. Under 8 år gratis, men må være sammen med annen kortinnehaver (kreves).
  • Døgnkort kjøpes på OFAs kontor i Sørkedalen
  • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer t.o.m. 31. august kl 24.00. Kortene fordeles noe utover sesongen, og til ulike soner av vannet, slik at ikke alle krepser samtidig.
  • Det selges i utgangspunktet kun 50 døgnkort pr. sesong, men det er mulig at det legges ut noen flere mot slutten av sesongen om det er bra med kreps.
  • Man trenger IKKE lengre statlig fisketrygd/fiskeravgift.
  • Alle må levere fangstrapport etter sesongslutt. Manglende rapport medfører at man ikke får kjøpe kort neste seson.

 

Vis respekt ovenfor hyttetomter.

Noen få grunneiere kan krepse på sin private korte strandlinje (rett ved hytta) uten kort om de kan dokumentere rett til dette på stedet . Men de kan ikke forby andre å krepse der dersom det ikke er definert som innmark. Ifølge Friluftsetaten som er forvalter av området skal det svært mye til til for å definere en standlinje som innmark der inne.


Priser : 

  • Alle kategorier kr. 300,- pr døgn.

 

Redskaper :

  • Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper. Det er tillatt med 10 teiner/ruser/kuper med en maskevidde på 21 mm.
  • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til å vise måtehold både med bruk av utstyr og uttak av antall kreps.

 

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar. Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.


Viktig !

Overhold minstemålet på 9,5 cm! Krepsen blir kjønnsmoden rundt 7 år gammel og ca 8 cm. Den må rekke å forplante seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares!