Nøklevann, Elvåga badedam MM.

Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedammen.


Det kan krepses langs hele strandlinjen. Selvfangende redskaper som teiner/ruser/kuper kan settes og trekkes fra båt. Disse må merkes med navn og tlf.nr.


Regler for krepsefiske :

  • Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort. Det selges kun døgnkort.
  • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august. Kortene selges på OFA settefiskanlegget i Sørkedalen, i normal arbeidstid. Ring gjerne på forhånd for å avtale henting.

 

Priser døgnkort : 

  • Senior :  kr 150,-
  • Junior (8-16 år) :  kr 50,-  

 

Under 8 år: gratis, men må være sammen med voksen som har kort.

Redskaper :

  • Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper.  Det er tillatt med 10 teiner/ruser/kuper med en maskevidde på 21 mm.
  • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til publikum å vise måtehold.

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar. Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.

 

Viktig !
Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir først kjønnsmoden 7 år gammel og ca 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares!