Mosjøen


I Rausjømarka selges det et sterkt begrenset antall døgnkort. Disse må man søke om på dag@ofa.no før sesongstart eller ringe 4006768 Tildeling av kort skjer 01.08. 

For å få kjøpe kort neste sesong må man huske å levere inn fangstrapport etter endt sesong. Anmerkninger fra oppsynet ang minstemål og oppførsel vil også spille inn på hvem som får kjøpe kort til ny sesong.


Regler :

  • Kortet gjelder den fastsatte sonen i Mosjøen i ett døgn fra kl 18.00.
  • Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort, barn under 8 år trenger ikke kort, men må krepse sammen med en voksen som har kort.
  • Tildelte døgnkort hentes på OFAs kontor i Sørkedalen
  • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer t.o.m. 31. august kl 24.00.
  • Man trenger IKKE lengre statlig fiskeravgift/fisketrygd.

 

Priser :

  • Alle kategorier kr. 300,- pr døgn.

 

Redskaper :

  • Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper. Det er tillatt med 10 teiner/ruser/kuper med en maskevidde på 21 mm.
  • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til publikum å vise måtehold med utstyr og uttak av antall kreps.

 

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar. Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.


Viktig !
Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir kjønnsmoden rundt 7 år gammel og ca. 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsen bevares!