Dikemarksvannene i Asker

Kart over tillatt krepseområde fås sammen med krepsekortet hos OFA.

 

Regler for krepsefiske :

  • Alle som krepser skal ha gyldig krepsekort. barn under 8 år krepser gratis, men må være samen med annen kortinnehaver (kreves). det selges kun døgnkort. må løses på ofa kontoret i sørkedalen. årsaken til at de ikke er lettere tilgjengelig er at krepsetrykket lett blir for stort.
  • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.

Priser døgnkort : 

  • Senior :  kr. 150,-
  • Junior (8-16 år):  kr. 50,-
  • Kort kan kjøpes på OFA anlegget 
  • Under 8 år: gratis

Redskaper :

  • Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper. Det er tillatt med 5 teiner/ruser/kuper med en maskevidde på 21 mm. Disse kan settes og trekkes fra båt.
  • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til publikum å vise måtehold. 

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar. Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking er greit.

 

Viktig ! Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir kjønnsmoden 7 år gammel og ca 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares!