Fangstrapport: 30.01.2017 av Kjetil Langgård

Innrapportert fangst