Ferskvannsfisker i og rundt Oslomarka

I OFAs egen fiskeguide "Fiskekartbok for Oslomarka" 9.utg. finner du oversikt over hvilke vann som huser de ulike artene med oppdaterte bestandsestimeringer. I den finner du også bilder av de viktigste næringsdyrene.

3

jun

2012

Bekkerøye

(Salvelinus fontinalis)

Bekkerøye (Salvelinus fontinalis) er en fisk i laksefamilien. Den stammer opprinnelig fra de østlige traktene av Nord-Amerika og sør-Canada.

31

mai

2012

Bekkeniøye

(Lampetra planeri)

Bekkeniøye er en art i gruppen niøyer. Det er den eneste rene ferskvannsarten blant niøyene i norske farvann, og er ellers utbredt i mesteparten av Vest-Europa fra den franske middelhavskysten i sør til Finland i nord.

31

mai

2012

Asp

(Aspius aspius)

Asp (Aspius aspius på latin) er en ferskvannsfisk i karpefamilien.

31

mai

2012

Abbor

(Perca fluviatilis)

Abbor også tryte, dansk: aborre, svensk: abborre) er en rovfisk i abborfamilien, kan bli mer enn 60 cm lang og veie over 4 kg.

123456