Ferskvannsfisker i og rundt Oslomarka

I OFAs egen fiskeguide "Fiskekartbok for Oslomarka" 9.utg. finner du oversikt over hvilke vann som huser de ulike artene med oppdaterte bestandsestimeringer. I den finner du også bilder av de viktigste næringsdyrene.

3

jun

2012

Flire

(Blicca bjoerkna)

Flire (Blicca bjoerkna) er en fiskeart i gruppen karpefamilien.

3

jun

2012

Gjørs

(Stizostedion lucioperca)

Gjørs (Sander lucioperca) er en fisk i abborfamilien. Den ligner på abboren, men er noe slankere og mer langstrakt.

3

jun

2012

Gjedde

(Esox lucius)

Gjedda finnes i tempererte og arktiske områder i Eurasia og Nord-Amerika. Den liker best grunne innsjøer og stilleflytende elver med mye vegetasjon. Gjedde kan forekomme i områder med brakkvann.

3

jun

2012

Dvergmalle

(Ameiurus nebulosus)

Dvergmalle (Ameiurus nebulosus) er en liten Mallefisk som er  vanlig i ferskvann nordøst i Nord-Amerika.

3

jun

2012

Canadarøye

(Salvelinus namaycush)

Canadarøye (Salvelinus namaycus) er en introdusert rovfisk i laksefamilien som finnes i noen få OFA-vann.

3

jun

2012

Brasme

(Abramis brama)

Brasme (Abramis brama) er en stor fiskeart i karpefamilien. Brasme blir vanligvis 0,5–3 kg, men den kan bli opptil 8-9 kg og 75 cm. 

123456