Ferskvannsfisker i og rundt Oslomarka

I OFAs egen fiskeguide "Fiskekartbok for Oslomarka" 9.utg. finner du oversikt over hvilke vann som huser de ulike artene med oppdaterte bestandsestimeringer. I den finner du også bilder av de viktigste næringsdyrene.

3

jun

2012

Krøkle

(Osmerus eperlanus)

Krøkle (Osmerus eperlanus) er en fisk som lever i ferskvann i Sør-Norge

3

jun

2012

Karpe

(Cyprinus carpio)

Karpe er art i karpefamilien som finnes i noen få vann i Norge. I OFA-land er det registrert et par fisk på drøyt 10kg, muligens var det den samme fisken.

3

jun

2012

Karuss

(Carassius carassius)

Karuss er en karpefisk som finnes i ganske mange vann i Oslomarka. Den holder ofte til i små tjern som gjerne fryser til om vinteren.

3

jun

2012

Hork

(Gymnocephalus cernuum)

Hork (Gymnocephalus cernuus) er en liten fiskeart i abborfamilien.

3

jun

2012

Havniøye

(Petromyzon marinus)

Havniøye (Petromyzon marinus) er en kjeveløs fiskeart i gruppen niøyer.

3

jun

2012

Harr

(Thymallus thymallus)

Harr (Thymallus thymallus) er en fisk i laksefamilien. Den er lett gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne.

123456