Ferskvannsfisker i og rundt Oslomarka

I OFAs egen fiskeguide "Fiskekartbok for Oslomarka" 9.utg. finner du oversikt over hvilke vann som huser de ulike artene med oppdaterte bestandsestimeringer. I den finner du også bilder av de viktigste næringsdyrene.

3

jun

2012

Regnbueørret

(Oncorhynchus mykiss)

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) er en fisk i laksefamilien som opprinnelig stammer fra Nord-Amerika. Den ligner på ørret, men skiller seg fra denne gjennom sine fiolett-rosa kinnskjell og bånd langs sidene. Genetisk hevdes det at regnbueørreten ligner mer ...

3

jun

2012

Mort

(Rutilus rutilus)

Mort (Rutilus rutilus) tilhører karpefiskfamilien. Morten er som regel tallrik og lett å fange både sommer og vinter. Vanlig størrelse er 15-25 cm og 200 gram.

3

jun

2012

Laue

(Alburnus alburnus)

Laue (Alburnus alburnus), også kalt løye, løve, prit eller ferskvannsild, er en liten sølvblank fisk i karpefamilien.

3

jun

2012

Laks

(Salmo salar)

Atlanterhavslaks (Salmo salar), i Norge oftest kalt kun laks, forekommer i Nordatlanteren og gyter i tilstøtende elver.

3

jun

2012

Lagesild

(Coregonus albula)

Lagesild (Coregonus albula), også kalt vemme, er en fisk i laksefamilien. Med sin blanke kropp ligner den på sild og sik. Den kan i Norge bli ca. 25 cm lang og veier i underkant av 100 g. Navnet kommer av elva Lågen (Gudbrandsdalslågen), og var altså ...

3

jun

2012

Lake

(Lota lota)

Lake (Lota lota) er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør).

123456