Ferskvannsfisker i og rundt Oslomarka

I OFAs egen fiskeguide "Fiskekartbok for Oslomarka" 9.utg. finner du oversikt over hvilke vann som huser de ulike artene med oppdaterte bestandsestimeringer. I den finner du også bilder av de viktigste næringsdyrene.

3

jun

2012

Suter

(Tinca tinca)

Suter (Tinca tinca) eller sudre er en ferskvannsfisk i karpefamilien. Den er utbredt over store deler av Eurasia. I Norge er den hovedsakelig utbredt i vann langs Oslofjorden, Skagerakkysten og i området rundt Arendal. Det er dokumentert at den ble utsatt i Solborgvannet ved Arendal midt ...

3

jun

2012

Steinsmett

(Cottus poecilopus)

Steinsmett (Cottus poecilopus) er en liten ulkefisk som finnes på steinbunn i kaldt ferskvann. Arten finnes spredt utbredt i Nord-Europa fra Øst-Norge i vest til Kolyma og Amur i Asia i øst.

3

jun

2012

Stam

(Leuciscus cephalus)

Stam (Leuciscus cephalus) er en fisk i karpefamilien. Andre navn er årbuk, breinakke og raufjæring. Norgesrekorden er på 3,43 kilo, tatt i Glomma høsten 2007. Den kan bli over 20 år gammel.

3

jun

2012

Sik

(Coregonus lavaretus)

Sik (Coregonus lavaretus) er en fisk i laksefamilien, hovedsakelig utbredt på Østlandet og i de nordligst fylkene. Det er en temmelig god matfisk. Særs egnet er den til røking.

3

jun

2012

Røye

(Salvelinus alpinus)

Røye er en fisk i laksefamilien. Den var blant de første ferskvannsfiskene som innvandret til Norge etter siste istid. Arten har sitt norske navn etter den røde fargen (røyr).

3

jun

2012

Rødgjellet solabbor

(Lepomis gibbosus)

Solabborer er en familie av abborfisker som naturlig bare forekommer i ferskvann i det østlige Nord Amerika fra De store sjøer til Florida og Nordøst-Mexico.

123456