Krepseregler for Akerselva


Barn under 8 år: GRATIS, men må følge de samme krepsereglene.

Junior (8-16 år): 50 kr

Voksen: 150 kr

Det selges ett krepsekort i Akerselva per person i døgnet (pga baglimit). Kortet selges på OFA kontoret i normal arbeidstid. .

Krepsesesong Akerselva: Sesongens lengde vurderes fortløpende, men er for tiden satt til ut august f.o.m. 06.08. klokka 18.00. Salget kan stanses tidligere dersom det begynner å bli lite stor kreps i elva.

Det er tillatt å krepse i elva fra Maridalsvannet og ned til anadrom sone. OBS: Det er IKKE tillatt å krepse i Maridalsvannet! Døgnkortet gir rett til å bruke 5 stk. åtepinner/flathover. Døgnkortet har en fangstbegrensning (baglimit) på 20 stk. kreps. Minstemålet er 9,5 cm målt fra snutespiss til halespiss. Selvfangende redskaper som teiner, kuper og ruser er ikke tillatt. Froskemanns- og annet dykkerutstyr til fangst er også forbudt.

Man kan ikke reservere egne strekninger i elva. Alle har rett til å krepse og gå å lyse overalt på hele strekningen, selv om det er andre åtepinner/flathover i nærheten. Kortet skal vises frem på forlangende av politiet, OFAs oppsyn og andre krepsere som kan legitimere rett til å krepse i elva. HUSK MINSTEMÅLET PÅ 9,5 CM

OFA minner om at krepsing i Akerselva er en sosial begivenhet, i første rekke beregnet for barnefamilier og hyggelig samvær med andre. Flest mulig skal få muligheten til å se hvordan en kreps ser ut og lære hvordan man fanger de. Det er opplevelsene som står i fokus i så bynære områder med stor etterspørsel. Det er derfor ikke meningen at noen få personer skal gjøre store fangster. Derfor: ingen krangling! Oppsynet kan inndra kortet om det oppstår problemer. Vis vanlig høflighet ved å ikke plukke kreps som sitter akkurat på andres åtepinner/flathover.