Fiskeregler for Akerselva

Husk å desifiniser utstyr brukt i andre elver og vassdrag for å hindre spredning av gyro!
Kort kjøpes på Inatur, kun gyldig med betalt fiskeravgift (kan gjøres her)

Fiskeregler Akerselva:

Fiskeregler Akerselva:

NOEN PLASSER I ELVA ER FREDET MOT FISKE:

- Det er ikke tillatt å fiske i laksetrappen og i sonen 50 meter ovenfor og 50 meter nedenfor laksetrappen.

- Det er ikke tillatt å fiske ovenfor Hengelåsbrua i Kubaparken.

- Det er ikke tillatt å fiske fra bruer.

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 1 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes/hukes. Stang skal ikke forlates under fisket.

1. Fiskesesong og fiskestrekning:

Laksefiske i Akerselva er delt opp i 2 fiskesoner:

- Øvre fiskesone (fiskesesong kun fra 01.juli til og med 31.august)

.Øvre fiskesone er fra under Hengelåsbrua i Kubaparken og ned til 50 meter oppstrøms laksetrappen.

- Nedre fiskesone (fiskesesong fra 01.juli til og med 30.september)

Nedre fiskesone er fra 50 meter nedstrøms laksetrappen og til sjøen,

2. Husk å drive "bevegelig fiske". Dvs, ikke stå på samme plass i lang tid av gangen. Ta hensyn - alle skal få slippe til.

3. Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret. Fukt hendene godt ved berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

6. Døgnkvote avlivet laks/sjøørret er 3 fisk.

7. Fiskedøgn starter kl.06.00.

8. Alle skal levere fangstrapport på www.inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.