17

jun

2012

Nå er knotten kommet

Vi går nå inn i den delen av marka sesongen som kan være litt vanskelig. Det værste vespertina kjøret har lagt seg. Man leter etter de gode vulgata klekkingene som er og knotten, kanskje det værste dyret på denne jord er i gang.

14

jun

2012

Grisehaler & knuter

Pilip Blaauw demonstrerer

Knute på tråde, bånnsalat eller rett og slett vase på snøret. Det er ganske lett å få kluss påi fortommen når man kaster.

11

jun

2012

Komme i gang

Hva gjør jeg nå?

Etter utstyrskjøp og endel kastetrening er du endelig klar for dine første turer i marka. Første spørsmål er som regel hvor du skal dra?

11

jun

2012

OFA Palmermygg

Fjærmygg

Fjærmygg, tovinge, Diptera. Kjært barn har mange navn. Mygg fiske i marka er for de fleste noe som hører våren til, men kan være aktuellt hele sesongen.

11

jun

2012

Ordinært rullekast

Staffan Lindstrøm demonstrerer

Første steg på veien til å lære seg vannkast er rullekastet. Vannkast brukes som regel når man ikke har bakslengs muligheter f.eks. tett vegitasjon ol.
123