Publisert den 23. mai 2015

OFA-info nr 7, 2015

Årets største kultiveringsfisk fra anlegget

Tilstand

Trommelfilteret fikk seg en skikkelig trøkk av vårflommen og måtte ha en full serviceoverhaling med bytte av kjedehjul, støttehjul, kjede og dyser.

Det gikk heldigvis raskt å fikse, men det ble en ekstra utgift.

Fortsatt er det kaldt i inntaksvannet, det har enda ikke vært over 10 grader. Det betyr god fiskehelse og lite bakterier, men ganske treg vekst på den minste fisken. Det har vært 2 skikkelige regnbyger siden sist og begge ga møkkete inntaksvann. Det klarnet opp igjen ganske raskt. Dødeligheten er fortsatt minimal. Nå har vi også fått fraktet ut mesteparten av 1-åringene rekordtidlig til Marka og redusert tettheten i karene. Vi er derfor mye bedre rustet mot den vanlige "kritiske kneika" når vårtemperaturen runder 10 grader. Det har blitt pakket fisk jevnt i snart 3 uker, som de ulike lagene har vært innom og hentet til "sine" vann. Dette har gått veldig bra. Vi på anlegget har også fått tid til å kjøre ut en del fisk og fiske litt selv.

OFAs elektriker, Per Frogner har vært innom og ordnet litt med sikringsskapet. Der er det også en del som skal byttes ut når anlegget tømmes helt for fisk til sommeren.

Tilsyn

Mattilsynet kom på fiskeanleggskontroll i Sørkedalen torsdag 21.5. De tok 30 rutineprøver av diverse fisk som ble avlivet, lagt på sprit og tatt med for analyse.

De skulle blant annet sjekke etter laksegyro (noe som neppe finnes i grunnvannet eller Sørkedalselva).

Deretter gikk de over anlegget og sjekket tilstanden til fisken. De var fornøyde og hadde ingen anmerkinger. Anlegget var helt strøkent (ser at hylla der godt kunne vært litt mer ryddig).

Fiskeveterinæren har også nylig godkjent anlegget og driftsrutinene, samt klarert settefisken for tilbakeføring i Marka, så det var som forventet at alt var i orden. På et slikt anlegg stopper for øvrig alt av seg selv umiddelbart om man slurver.

Utfordringen til anlegget er den varierende kvaliteten på inntaksvannet i flomperioder og temperaturforskyvningen med mildere klima og gammelt utstyr, men dette skal som kjent ordnes i sommer med et nytt og moderne vannbehandlingssystem.

Klekkeriet

De 16 yngelkassene med laks ble flyttet ut fra klekkeriet i 2 omganger 13. og 16.5. Helst skulle vi ha drøyd det litt lengre, men kassene begynte å bære preg av å ha ligget i ro siden sjokking-prosessen før jul (etter at det ble øyerogn). Det hadde hopet seg opp med en del sedimenter og organiske partikler i kassesubstratet som forurenset vannet. Fisken begynte å vise tegn på å måtte ut, så noe måtte gjøres. Selv om klekkerivannet først passerer trommelfilter, sandfilter, skumfilter og til slutt masse filtervatt, så fjerner det ikke alt. Det blir også en del skallrester igjen etter klekkingen. Vi skylte først kassene skikkelig inne på klekkeriet (med yngelen i) for å prøve å utsette behovet for flyttingen, men det viste seg raskt at det ikke var noen vei tilbake. De måtte ut. Det går greit å flytte ut fisken selv om de fortsatt har igjen 25% av plommesekken, men det krever at de får ligge helt i ro og med skjulmatter på startfôringsrekka. Vi tok dem ut før bakterieveksten i kassene kom ut av kontroll og slapp derfor å saltbehandle.

Klekkeriet er vasket og desinfisert, så det er klart til høstens stamfiske. Alle rognkassene er spylt og satt til tørk på loftet. Som vanlig trenger de litt reparasjoner med ny tettelist, feste av rognrist og liming av substrat. Det er 64 kasser og en ganske omfattende jobb. Vi pleier å innkalle noen faste fiskere og lagsmedlemmer til en fredagsfiskepils på anlegget for å ordne dette før stamfisket starter. Et av stativene har allerede fått påmontert et par nye rørdeler for å øke stabiliteten. Luftslangene skal også organiseres bedre. Ellers må det kjøpes inn noen småsaker og en kartong med filtervatt før alt er klart til ny innlegging av rogn. Til høsten håper vi også å kunne legge inn litt Nordmarks-røyerogn for aller første gang. Stamfiskegjengen er allerede helt "i hundre" etter å starte opp med finmaskede mortnett til å samle inn gyterøyene.. Men det blir neppe før i overgangen til november.

Startfôring

Sjøørreten har klart seg bra siden sist, og mange har kommet skikkelig i gang med spisingen. Vi gikk over fra håndfôring hvert 15 minutt (døgnet rundt) til kombinert automatfôring 17. mai. Da veide yngelen i snitt 0,152 gram. Det er lett å se at de vokser. I går veide de 0,200 gram i snitt. Det gir en daglig vekst på drøyt 3%, noe som er veldig bra med denne lave temperaturen (5,9 grader i snitt). Det viser at de trives godt. Nå er knappenålene i ferd med å bli "skikkelig" fisk.

Christoffer fra Østmarka Skole har vært på arbeidsuke på OFA

Automatene ble først finstilt til 2 sekunders fôringstid hvert 11. minutt. De siste dagene har veksten "eksplodert" og det er økt til 3 og deretter 4 sekunder på bare en uke. Dette er akkurat den fôrmengden som fisken spiser opp, og det skaper dermed ikke problemer med for mye bunnrester om natta. Om dagen kan det håndfôres litt i tillegg til automatene. Karene må stadig tappes halvveis ned og avløsrista må børstes med tannbørste for å fjerne alle rester, slik at det ikke blir liggende igjen noe som forurenser vannet og skaper gjellebetennelse. Det må tappes ned 6-7 ganger daglig.

Foreløpig går startfôringen veldig bra og fisken har ingen problemer. De fleste er skikkelig aktive og vaker hensiktsløst på alt fra isoporkuler til svære husfluer. Ørret er kjent for å være ekstra aggressive på fôret. Det fôres med flytefôr på 0,5mm. De gyver også på 0,7mm, men spytter det foreløpig ut igjen i litt for stor grad. Noen har som vanlig ikke begynt å spise og disse tynne synålene er sjanseløse når energien fra plommesekken løper ut. Det er fortsatt en del slike som må plukkes ut.

Startfôring har nå førsteprioritet og tar nesten alt av tid på anlegget. Desto mer nøye man er i denne fasen, jo større overlevelse får yngelen. Det gjelder å oppfatte de små signalene idet ting begynner å skli ut. Dersom man mistenker noe, må det saltes i tide.

Salting er en enkel behandling som er mest effektiv på liten fisk. Det er egentlig bare en blanding av 160 kilo matsalt i 800 liter drikkevann. Vi har en stor melketank til dette. En bøtte saltvann i hvert av yngelkarene er nok til å dempe det meste om man er tidlig nok ute. Karene må saltes med jevne mellomrom for å holde bakterier og sopp i sjakk, gjerne 2-3 ganger i uka.

Utfordringen når det går bra er å opprettholde konsentrasjonen. Tilstanden i karene kommer fort ut av kontroll straks man begynner å slappe av litt for mye.

Laksekarene ligger langt bak i utvikling i forhold til ørreten. Fortsatt er det ingen reaksjon når vi prøver å fôre. Det er ikke noe nytt at laksen gjerne ligger 4 uker etter i tid (klekker senere), men de er også mer vriene å få i gang på fôret. Det er fortsatt litt plommesekk igjen, og de har ikke fått høy nok appetitt til å stige fra bunnen. Laksen burde egentlig startfôres over den aller første kneika med levende arteima krepsdyr (vanlig akvariefisk-yngelfôr som  enkelt klekkes i store antall på flasker). Med tryggere anlegg og mindre å gjøre, blir det tid til å teste ut dette litt mer. I fjor begynte vi litt med frossen artemia, men da mistet det liksom halve triggerpoenget. Det gikk til slutt fint med flytefôr på laksen, så det skal nok gå bra i år også bare vanntemperaturen stiger et par grader til.

Fiskesuppleringer

Den minste ørreten (1-årig):

Over 3/4 av denne beholdningen er nå fordelt på vannene i Østmarka, Losbymarka og Lillomarka. Losbymarka har hentet flest. Her ute vokser fisken skikkelig godt, og det er mange gode fiskevann. Vi har akkurat begynt i noen deler av Nordmarka, men fortsatt er det litt vel tidlig oppover i høyden. Det er nok fisk på anlegget til å sikre behovet i alle vannene, men de er litt små. Med dagens temperatur går det ca. 150 stk. av årets 1-åringer i en pose med 20 liter vann og 40 liter ren Oksygen. Da holder de fint i 2-3 timer, så lenge posen er i litt bevegelse og ikke ligger i sola. Foreløpig har all fisken kommet trygt frem. Ved utsetting av småfisk er det viktig at posen tilpasses vanntemperatur og vannkjemi i en periode først, og at fisken får svømme ut i tjernet av egen fri vilje. Da unngår man at de flykter ned i mudderet og får skitt i gjellene.

1-årig laks:

Det var igjen noen få (250 stk.) som ikke ble hentet på anlegget sist høst. I starten av mai ble disse til smolt. Vi la først merke til at finneranden på disse lynraske fiskene ble helt svart som på en voksen laks. En opphåving viste at alle plutselig var blitt til speilblanke sølvpiler. Det var overraskende tidlig. Ingen tvil om at de var klare for å dra ut. Ørret er bra, men lite slår en perfekt miniatyrutgave av en sølvblank Atlantisk laks.

Kong Salar

Snittlengden på luseristerne var rundt 13 cm.

Smolten ble fettfinnemerket og sluppet i den nedre delen av Akerselva. De er nok allerede på god vei til havet. I forvaltningssammenheng er det viktig å huske at kultiveringsfisk ikke er noe nytt som tilføres naturen. Under stamfisket blir rogn/melke tatt ut av naturen og lagt inn på klekkeriet. Da mangedobles overlevelsen i første rekke ved å redusere på en rekke tilfeldige uflaksfaktorer og menneskeskapte farer. Nå er disse fiskene tilbakeført til bestanden. Det er ingen tvil om at det i en så hardt regulert og risikoutsatt elv, vil være mest fornuftig å benytte en større andel med slik "stor" laks/sjøørret i fremtiden. De er mer mobile og mindre utsatt for strandingsproblematikk enn den minste yngelen. De "store" oppholder seg kortere tid i elva, og de er dermed mindre utsatt for predatorer når det går minstevannføring. Det er også mindre sjanse for at de opplever et giftutslipp. Det er fullt mulig å få det til å "fosse opp" med laks som i gamle dager i denne urbane elva. Det er kun snakk om å supplere med mange nok rekrutter i ulik størrelse og ta høyde for at disse også må gjennom en seleksjon i elva, samt fordele dem på ulike strekninger og tidspunkter av året (les: ikke legge alle eggene i samme kurv). Allerede denne sommeren/høsten forventes første lille innsig med ny gytefisk som ble satt ut som yngel etter klorutslippet, men det er bare de første fortroppene med litt smålaks og sjøørret. Den første sesongen etter utslippet ble det kun satt 37.000 yngel, og det var lite insekter i elva (bare fjærmygglarver). Men noen laks bør komme tilbake og vise en positiv tendens.

Hjelp gjerne til med å passe på at det ikke fiskes i elva nedstrøms Øvre Foss. Det har nylig forekommet omfattende "mataukfiske" etter ungfisk på den fredede strekningen oppstrøms Kuba (omtrent ved brua med hengelåsene). Det er ikke det enkleste problemet å løse. Vi har informert Statens Naturoppsyn om saken. Fiskeinfoskiltene er under utarbeidelse hos Bymiljøetaten. Vi håper de snart er ferdige og kommer opp. Det blir verre å stå og tyvfiske, når alle rundt kjenner reglene.

Den mellomstore ørreten:

Disse går i utekaret. De har blitt såpass store at de ikke pakkes i poser. Alle fraktes i tank med tilkoblet, boblende oksygenflaske. Omtrent 3/4 av disse har blitt sluppet ut. Resten må ut denne uka.

Den største ørreten:

De største fiskene vi har på anlegget skal i hovedsak supplere Nærvannene (Sone 1 vann) i kultiveringsplanen. Nøklevannet har vanligvis fått 300 slike hvert år, men nå er det varslet at vannstanden skal senkes kraftig i forbindelse med rehabilitering av demningen. Derfor ble fiskene fordelt mer rundt til andre nærvann som Fri-Elvåga, Østernvann og Steinbruvann. Det ene av de 2 store innekarene med slike ble tømt for fisk før 17.mai. Anslaget var 1250 stk, men det var nok nærmere 1500. Resten ble flyttet ut til det største utekaret sammen med 50  stk. praktfisk som har hatt ekstra god plass. Nå er 3-åringene i ferd med å bli 4-somrige, og de må ut snarest. Noen er kjempestore. De som har fått være ute er finest. Minner om at alt er ørret av Oslomarkastammen. Hvert rognkorn hører hjemme i Marka, siden de er tatt fra vill gytefisk. Fisken har vokst opp i Sørkedalen og føres nå ut igjen i Marka. NJFF skal ha et stort fiskekonkurranseprosjekt i sommer (se nettsiden til NJFF for mer info foreløpig). OFA ble spurt om å merke noen av våre store ørret i Oslomarka som vil gi en premie (eller være med i trekningen av en kjempefin premie). Fiskene ble merket med en liten plasttråd i ryggfinnen, med en miniatyrskrift hvor det står hvor en e-postadresse og et unikt nummer som må oppgis ved fangst. Vi valgte ut et par mellomstore og ganske bynære vann til å støtte prosjektet. Store Tryvann og Kobberhaugtjern fikk noen flotte merkede ørret i fangbar størrelse.

Det har også blitt satt noen store ørret (umerkede) i forkant av den 2. runden med Fiskegaranti.

Noen er skikkelig store! Vi satser på at noen får napp i Tryvann ganske fort.. Skitt fiske

Diverse fra anlegget

Kvinand 007 øver på å gå på vannet

Det er 3 par kvinender som bor i uglekassene rundt anleggsdammen. Her er en hunn. Halve dagen tilbringes i dammen. De fôres også med det største fiskefôret vi har 7mm (har ikke 9mm..). Den ene anda måtte håves opp (nok en gang) fra utekaret forrige uke. Den er ikke veldig sky og alltid sulten. Den 4. uglekassa virker derimot merkelig stille, lurer på om det er ugler i den. Legg merke til det spesielle øyet på kvinanda. De heter Goldeneye på engelsk.

Det må også stadig håves ut store vannkalver fra utekarene. Gjerne 4-5 nye hver dag, når det er mildt vær. Vannkalver er vannlevende biller som kan leve i flere år. Dette er den nest største arten, som bare heter stor vannkalv (den største i Norge heter ikke så overraskende kjempe vannkalv). Det er tett av disse i dammen. De går opp på land og flyr om natta. Noen lander i karene, og disse kommer ikke ut igjen siden de kun kan lette fra fast grunn. Den største fisken tar nok en og annen diger bille, men de liker dem tydeligvis ikke noe særlig. De kan også bite ganske godt fra seg, og de stresser den minste fisken.

"Gjedda lurer i sivet i dammen". Eller nei.. vent

Kommentarer (1)Antall visninger (7081)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen, OFA-info

Nøkkelord:

1 kommentarer på artikkelen "OFA-info nr 7, 2015"

0
0

amund alm

09.06.2015 22:11

Flott med så god info, og hyggelig å se at det er damer på anlegget. Dere gjør en kjempejobb!

Vennlig hilsen

Amund

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.