Publisert den 19. mai 2015

OFA viderefører fiskegarantien – aktivitet for mer kunnskap om fiske.OFA lanserte Fiskegarantien i 2014 og viderefører det populære tiltaket i 2015.

 

Hva er OFAs Fiskegaranti?

Vi opplever at det er mange som gjerne skulle ha mer kunnskap om fiske i Marka og fiskemetoder.  Spesielt hos småbarnsfamiliene er behovet stort.

OFAs Fiskegaranti betyr at alle kan komme til 5 utvalgte vann der lokalkjente fiskere lærer deg alt du trenger å vite om fiskeutstyr, fiskemetoder og selve fisket.  Du kan dessuten låne fiskestang dersom ikke har utstyr selv. Vi kan garantere deg mer kunnskap om fiske som gjør at du forhåpentligvis tar med deg stangen neste gang du tar barna med i Marka,  sier daglig leder i OFA, Bjørn Torp.

 

  

Garantien betyr ikke at du får erstatning dersom du ikke får fisk, men den gir deg garantert større mulighet for å få fisk i Oslomarka J .

Torp sier at de lokalkjente fiskerne garantert skal sørge for at den som ønsker informasjon og veiledning, får mange muligheter til å få fisk. Målet er å få flere interessert i å ta del i de gode fiskemulighetene Oslomarka har å by på.

 

Torp tror det er mange som kunne tenke seg å ta med fiskestang på turer med familien i Marka, men som kanskje mangler kunnskap om redskap og metoder for å få fisk. Det er denne gruppen fiskegarantien først og fremst er til for.

 

De 2 siste lørdagene i mai og 2 første søndagene i juni er OFAs mannskaper utplassert ved Burudvann, Øyungen, Steinbruvann., Nøklevann og Mønevann (Losby)

På OFAs nettside www.ofa.no  finner man aktivitetskalenderen med oppmøtesteder for Fiskegarantien,  informasjon om fiskemetoder, fangstrapporter, fiskereglene og hvordan du kan kjøp fiskekort.

 

Vi ser frem til en god fiskesommer og håper enda flere benytter Oslomarkas gode fiskemuligheter, avslutter Torp.

Kontaktperson

Daglig leder Bjørn Torp

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

Telefon 928 99 135

bjorn@ofa.no 

 

 

 

 

Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

OFA (grunnlagt 1936) administrerer fiskerettighetene i 500 vann i 13 kommuner og fire fylker. På vegne av grunneiere og kommuner har foreningen siden 1943 arbeidet aktivt med oppdrett og fiskeutsetting, oppsyn med og kalking av fiskevann.

I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.

En viktig oppgave er å gi kunnskap om mulighetene for å fiske i Oslomarka og legge forholdene til rette, slik at alle kan fiske innenfor OFAs virkeområde.

OFA har 200 frivillige fordelt på 40 arbeidslag. Arbeidslagene står for utsett av fisk, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker, plukking av søppel/renovasjon, samt aktivt oppsyn.

OFA drives på ikke-kommersiell basis og skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå foreningens mål.

Årlig settes det ut ca 20 000 fisk i de vannene OFA kultiverer.

OFA utgir jevnlig Fiskekartboka, som er et uvurderlig hjelpemiddel for den som skal fiske i Oslomarka. 

 

Kommuner hvor OFA administrerer fiskerettigheter:

Oslo, Lunner, Jevnaker, Ringerike, Hole, Bærum, Asker, Nittedal, Skedsmo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Oppegård, Ski.

Kommentarer (0)Antall visninger (5632)

Forfatter: Magnus Nilsson

Kategorier: Forside - Rubrikker

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv