Publisert den 27. september 2014

OFA-info

Nummer 5, 2014

Høstutsetting

Nå er høstutsettet snart ferdig. I løpet av de siste ukene har det blitt satt ut 13.000 ørret fordelt over hele marka. Det er fortsatt noen igjen, og de skal settes i løpet av et par uker. All fisken ble veterinærgodkjent uten anmerkninger i slutten av august.

40 poser til Losbymarka


Det største utekaret ble tømt først. Der var det 1620 stk 3-somrig fisk fra 200 til 600 gram. Disse ble fraktet ut i tank til en rekke store og mellomstore vann. F.eks. Åklungene har fått slike. Etter at disse har fått vokse ett år til så blir de kjempefine. I Store Åklungen ble det også satt rikelig med 2-årig fisk i våres, så der blir det bra. Det samme gjelder f.eks. Lutvann, Aurevann, Øyungen, Tryvann, Mosjøen og Tonevann. Av fisken som har gått innendørs, så er det satt ut snaut 10.000 stk 2-somrig fisk nå i høst. Disse veier fra 50-150 gram og pakkes i poser med 40-50 fisk i hver. 2-somrig fisk regnes som den mest gunstige størrelsen for typiske ørret-abborsamfunn. Den er stor nok til å unngå å bli spist, og den har minimalt med slitasje på finner. I løpet av et par år blir disse fiskene helt perfekte.

Tidligere høstutsett har klaffet svært bra, så nå setter vi ut fisk både om våren og høsten. Det sparer en del utgifter å slippe å fôre alle over vinteren, og ikke er det plass til det heller. De siste ukene har lagene hentet fiskeposer og lånt ryggsekker hver dag. Det er mye bæring. En sekk veier nesten 30 kg. Det er også satt noe 1-somrig fisk i diverse oppvekstbekker. Minner om at settefisken stammer direkte fra villfisk som er strøket for rogn og melke inne i Oslomarka. Stamfisken er fanget i bekker hvor det er et naturlig overskudd av gytefisk. All settefisken er derfor ekte Oslomarkaørret som kun har vokst opp på kultiveringsanlegget.

Skoleelever fra Losby fikk omvisning på anlegget og hentet 8 poser til Losbymarka på torsdag

 

Totalt i år så har OFA dermed levert ut følgende til fiskeutsett:

20.000 ufôret yngel av sjøørret til Akerselva

25.000 ufôret yngel av laks til Akerselva

50.000 1-somrig laks til Akerselva

10.000 1-somrig sjøørret til Akerselva

750 2-somrig ørret til Akerselva

8.000 1-somrig laks til Lysakerelva

2.000 1.somrig ørret til Lysakerelva

3.000 1-somrig ørret til Akerselva og Marka

6.600 1-årig ørret til Marka

30.000 2-somrig ørret til Marka

4.500 2-årig ørret til Marka

2.400 3-somrig ørret til Marka

1600 3-årig ørret til Marka

100 4-somrig ørret til Marka 

Det skulle bli drøyt 160.000 fisk. Strikken er strukket absolutt maksimalt av hva som er gjennomførbart, og det gikk heldigvis bra. Man kan faktisk si at den ble strukket for langt, men ble skjøtet med gaffa og strips.

 

Tilstand kultiveringsanlegget

Anlegget er som kjent gammelt og slitt, og for å produsere den mengden fisk vi trenger så er vi avhengig av flaks og tilfeldigheter for at det skal gå såpass bra som i år. Elvepumpene leverer i underkant med vann til fisken, og i lange perioder er inntaksvannet i elva av altfor dårlig kvalitet til å drive fiskeproduksjon. Da er det krise. Det er i første rekke sopp og bakterier som angriper gjellene som er problemet. I år har vi vært ganske heldige, og det har ikke vært noen store flommer i de mest kritiske periodene for fisken. Vi la inn drøyt 100.000 ørretrogn i fjor høst. Av dette ble det 72.000 stk. sommergammel fisk som vi fikk over den mest kritiske kneika. Det er en dødelighet på under 30%, noe som dette anlegget med dagens vannkilde skal være meget godt fornøyd med. Frafallet er riktignok tre ganger større enn det som er normalt i et moderne anlegg. Hovedårsaken til at det gikk såpass bra var gunstig klekketidspunkt, samt stabilt varmt vær og dermed klart vann med grei temperatur under starfôringen. Utviklingen her i Sørkedalen stod i enorm kontrast til utviklingen på Oset-klekkeriet i Maridalen hvor fisken klekket altfor tidlig og yngelen måtte startfôres i iskaldt vann. Der la vi inn 200.000 rogn av laks og sjøørret og fikk produsert 105.000 fisk for utsett. Med mer moderne rensesystemer og temperaturstyring så skulle dødeligheten vært rundt 10%. Men av de 105.000 ble 60.000 fôret opp til sommergammel settefisk! Dette er nytt i år. Tidligere har alt til Akerselva blitt satt ut som ufôret yngel. Sommergammel fisk har mye større sjanse til å overleve i denne gjennomregulerte elva, så dette utsettet ble trolig svært vellykket. 60.000 slike er MYE fin fisk!

 

Med de 72.000 sommergamle ørretene på anlegget, så har det vært flere perioder utover sommeren hvor det har dødd opptil 100 ørret i døgnet til tross for en ekstrem arbeidsinnsats med å holde karene rene og finjustere fôrmengde. Når man kun drar inn elvevann uten mer rensing enn et enkelt trommelfilter og er uheldig med været, så kan man til slutt ikke gjøre noe mer enn å håpe at det slutter å regne og at inntaksvannet klarner av seg selv.

 

Målsetningen er å produsere mye mer stor fisk (over 500 gram) til alle nærvannene. Det ville vært utrolig bra å få satt opptil 1000 store ørret i f.eks Sognsvann. Alle de store nærvannene burde fått masse storfisk hvert år. Da ville folk ha fått fisk, og interessen for mer fisking innover i Marka hadde gått opp. Det er også flere mellomstore sjøer som burde ha fått vesentlig mer av mellomstor settefisk enn i dag. Det er fullt mulig å få til dette på OFA, men da trengs bedre vannbehandlingssystemer og mer vann. Driften videre kan heller ikke balansere på slik flaks og tilfeldigheter som de siste sesongene, så nå må det gjøres noen nødvendige oppgraderinger på anlegget. Det er derfor store ting på trappene neste sommer. Kommer tilbake til dette senere.

Mange kjente politikkere var akkurat på besøk og fikk omvisning på anlegget, mens de fikk info om utfordringene for den videre settefiskproduksjonen med mildere klima, flere flommer og møkkete vann på anlegget. Alle synes det er viktig at det settes ut stor ørret i vannene rundt Oslo. Det bringer med seg positive effekter på alle plan.

Odd-Einar Dørum, Carl I. Hagen og en rekke andre kjente politikere var på besøk

 

Akerselva-klekkeriet på Oset

Vi har fått midlertidig tillatelse fra myndighetene til å flytte Oset-klekkeriet over til Settefiskanlegget i Sørkedalen. Det er flere grunner til at vi flytter dette, men for fiskens del så er det gunstig. Den sene høstsirkulasjonen i Maridalsvannet (dypt), som var vannkilden til klekkeriet, holdt stadig for høy vanntemperatur for rogninnleggelse på høsten. Dette resulterte i for tidlig klekking på våren og høy dødelighet. Nå er alle klekkerennene flyttet og montert opp her i Sørkedalen isteden. Kjøpte inn stativsystem og bygde 2 etasjer av det gamle klekkeriet. Med litt ymse rørløsninger, så ble dette veldig bra.

Måtte bygge i 2 etasjer for å få plass til alle klekkerennene fra Oset

Det er plass til bortimot 400.000 rogn her, litt avhengig av vannkilden og hvor mye av rennene som må brukes til filtermatter og vatt. Planen er å kjøre det nye grunnvannet til rognen, og ikke det møkkete elvevannet, og da trengs det minimalt med filterplass. Får se hvor mye rogn vi får tak i. Planen er å bruke et overskudd fra Sandvikselva, siden det er så lite gytefisk i Akerselva. Det er neppe noe stort rognoverskudd å høste av i Akerselva, så der får de gyte naturlig. Det går rykter om store mengder med sjøørret i Sandvikselva i høst, så det er lovende.

 

Status Akerselva

Det er lite som skjer der for tiden. Elva er fortsatt fredet. Takket være de store fiskeutsettingene etter klorutslippet (300.000 fisk), så har det nok aldri vært mer ung laks og ørret i Akerselva noensinne. De er derimot knøttsmå foreløpig. Kun noen av de første ørretene som ble satt sommeren 2011 er store. Det er observert en del større gjedder i elva, også helt nederst. Gjedde er en naturlig del av fiskesamfunnet der, så det får man nesten tåle. Men det virker som om det kanskje er litt flere enn før. Gjedde og lakseungene bruker heldigvis ulikt habitat i elva, så sjansen for at de skal møte på hverandre er forhåpentligvis ikke så stor. Det er vel større sannsynlighet for at ei stor gjedde møter på og spiser opp flere andre gjedder enn laks. Det er mye som tyder på at den øvre delen blir åpnet for fiske igjen allerede neste sesong. Ett helt år før den planlagte tida. Det fordrer derimot at det blir satt opp noen skilt med info om fisk og fiskeregler først. Det tar 9 år å erstatte en 9 år gammel årsklasse, så ting er foreløpig ikke "akkurat som før". Flere arter insekter har heller ikke kommet tilbake. Men nå har i alle fall den nye fisken fått tid til å gyte minst en gang. Det beste miljøvernet i bynære strøk er å gi tilgang til å benytte ressursen bare det gjøres bærekraftig.

Fisketelleren står nedsenket i laksetrappa. Problemet er at det ikke er klart for å koble på strøm over anleggsplassen der nede, så den er ikke i drift. Fisken svømmer bare rett gjennom uten å bli registrert. Det er omtrent ikke observert gytefisk i Nedre Foss i år. Det er fortsatt litt tidlig på høsten, og det har vært lite vann, så det kommer nok noen få titalls etterhvert. Noen gytefisk (opp til 2kg) er observert på strekningen ovenfor opp mot Øvre foss, så laksetrappen fungerer ihvertfall. Men det er ikke overraskende at det er dårlig, for det er nettopp dette kullet som ble hardest rammet av klorutslippet. Med tanke på hvor mye fisk som var satt ut fra klekkeriet og som ble fullstendig utradert, så skulle elva vært full av gytefisk i dag. Så den mest merkbare effekten av klorutslippet er faktisk akkurat nå. Dette arbeidet ble slått tilbake med 3 år. Inne i denne brakksvannsfjorden sprer det seg heldigvis gytefisk som har vokst opp i andre elver. Det er vist at opptil 14 % av yngelen som klekker kan vandre opp i naboelver når de kommer tilbake fra sjøbeite. Dette kalles naturlig spredning og ikke "feilvandring" som man ofte hører. Det er ekstremt viktig at det ikke skjer noen giftutslipp i elva, før den nye yngelen kommer seg ut i sjøen. Neste kull vandrer ut til våren.

 

Fiskeoppsyn

Det roet seg med rapporter om tvyfiske i Akerselva. Det var en periode hvor det ble fisket målrettet etter smolt, men nå har det heldigvis vært lenge siden. Fikk også en melding og mobilbilder fra en turgåer som konfronterte en tyvfisker som hadde fått 4 store ål og avlivet dem. Tyvfiskeren forstod ikke norsk. Han var ikke på plassen, da vi dukket opp en snau time senere. Han ville ha blitt anmeldt.

Ellers har det blitt tatt opp 3 åleruser med ledegarn fra Bogstadvannet, disse tilhørte polske fiskere. Ålene ble sluppet ut igjen.

 

Prøvefiske

Den 24.9. ble det uttynningsfisket i Zakris (Sakariastjern). Dette prosjektet har pågått i flere år. Det er altfor stor rekruttering i innløpsbekken. Metoden er å sette finmaskede garn i vannet om høsten, og å sperre gytebekken med ruse. Men når høstflommen kommer, så har det vist seg at det nesten er umulig å hindre at det blir gytt i bekken likevel. Det slipper seg også ned fisk ovenfra. På sommeren fiskes det opp yngel fra bekken med el-apparat. Nå var det overraskende lite fisk i garna. Kun 5 fisk på 7 garn. Sist gang var det 30 fisk. De største; 130-150g (23-24cm) var 2 rognfulle hunner og en gytemoden hann. Rusa har stått ei drøy uke og har foreløpig ikke gitt noe fisk. Det virker som om utfiskingen kanskje har gitt ønsket resultat på tettheten, men at størrelsen foreløpig ikke har endret seg mye. Det kan ta litt tid.

I forbindelse med at Fylkemannen har vedtatt omfattende kutt i kalkbevilgningene til Oslomarka (mer om dette i egen artikkel med kalk-liste senere), så har de leid inn eksterne konsulenter for å prøvefiske i Øyvannet. Fangsten var som vi forventet. De fikk kun 3 ørret fordelt på 7 garn. Det var 2 hunner på drøyt 30cm fulle av rogn og en kjønnsmoden hann på 43cm som var hvit i kjøttet. Hunnene var litt røde. Øyvannet ble kuttet ut av kalklista allerede i 2010 pga. pengemangel, og da blir næringsproduksjonen raskt redusert. Vi har forsøkt å beholde størrelsen på fisken ved å begrense på fiskeutsettingene. Men selv med en så liten bestand, så blir altså hunnene kjønnsmodne i tidligste laget. Når fisken blir kjønnsmoden, så stagnerer veksten mye i slike halvsure skogstjern hvor de stort sett lever av insekter. Med tanke på historikken til dette vannet, så er det en reduksjon på rundt 10 cm i kjønnsmodningsstørrelsen på hunnene, noe som må betegnes som betydelig dårligere enn da det ble kalket. At kalking har en viktig gjødslingseffekt i våre skogs- og myrtjern er det ingen tvil om. I år måtte OFA betale for mye av kalken selv, for å redde de beste vannene fra en liknende kvalitetsreduksjon. Vi er i diskusjon med myndighetene om videre kalkingsstrategi, så kommer tilbake til dette senere.

Denne helga er det prøvefiske i Svartvatn i Nordmarka nord. Vi er litt usikre på fiskebestandene her. Kommer tilbake med resultatene senere.

 

Grunnvannsprosjektet

Jobben med å få startet opp de 2 gamle grunnvannsbrønnene har tatt tid, men er nå snart ferdig. Den minste av dem, Fjellbrønnen, er i gang, og leverer drøyt 30 liter i minuttet. En grunnvannsborer blåste og renset brønnen ren for gammelt slagg, ny pumpe ble kjøpt inn og koblet på det gamle rørsystemet. Tidligere var det denne brønnen som hadde best vannkvalitet. Den skal forsyne det kommende renseanlegget med spedevann. Det kommer som sagt mer info om dette senere. Foreløpig supplerer den bare elvevannet til anlegget. Etter at rognen blir lagt inn på klekkeriet kobles den rett dit.

Den andre grunnvannsbrønnen, Løsmassebrønnen, gir mye mer vann. Denne har også blitt renset og startet opp. Problemet var at den var fullstendig tettet av jern grunnet for dårlig vedlikehold for 10 år siden. Akkurat hvor mye vann den kan gi er foreløpig usikkert, siden vi bare har montert en liten, midlertidig pumpe. Har sendt inn vannprøve til NIVA for å teste uorganisk tilstand, før vi kjøper inn ny dyr pumpe. Denne brønnen er planlagt å være hovedkilden til klekkeriet. I tillegg skal den brukes til å kjøle ned vannet i utekarene om sommeren, og muligens prøve å forhindre ising der om vinteren. Grunnvannet holder 6-7 grader.

 

Krepsing

I år var det så varmt i vannet i sesongåpningen 6.august, at det var lite stor kreps å finne inne på grunna. Fangstene varierte mye. Noen fikk voldsomt mye i teiner på dypere vann, mens andre fikk ikke noe. Vanligvis så avsluttes sesongen i Oslomarka i løpet av august, men i år ble sesongen holdt åpen ut hele perioden til 14.9. Trykket var klart størst de første dagene. I Dikemarkvannene så blir det nok innført soner på kortene til neste år, etter at vi fikk inn flere klager på spesielt en gjeng som hadde okkupert i overkant mye strandlinje første natta.

 

Minkfangst

Det var en mink innendørs her mellom fiskekarene sist mandag. Den ble fanget med håv og gummistøvel. Tok også en mink i felle utenfor døra i går. Settefiskanlegg og mink går ikke sammen. Mink er en innført art som gjør stor skade på både fiske- og krepsebestander. Hittil er det tatt 11 mink på anlegget i år. Det blir garantert flere.

 

Stamfiske

Starter straks. I år blir det fokus på sjøørret og laks. Det er som sagt på trappene å oppgradere anlegget til sommeren, og fra juli/august kan det ikke stå fisk i karene. Å sette ut 1-somrig ørret i Marka, er med noen unntak, egentlig bare å mate abboren. Men 1-somrig laks og sjøørret til Akerselva og Lysakerelva er perfekt, så vi satser på dette i år. Kommer tilbake til dette senere.

 

Anleggsbestyrer

 

Kommentarer (0)Antall visninger (5333)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Rubrikker, OFA-info

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.