Publisert den 2. mai 2013

Våren i Østmarka 2013, part 2

Våren er i anmarsj

Så å si alle vårtegnene er her. Linerla, hestehoven, blå- og hvitveisen, dagpåfugløye og admiralen, fuglekvitter i trær og busker, insekter, og gangbare veier og blåstier. Altså: Alt annet enn åpent vann. Mye tyder på at vi står foran en av de seneste isløsninger i marka på mange år. Etter tre turer denne uka, er det lite som tyder på at vi får se åpent vann på denne siden av 1. mai. Men fortvil ikke, for nå er isen de fleste steder så mørkegrå, at søndagens vind og regn, trolig vil sette fart i smeltingen selv om temperaturen er på den laveste delen av plusskalaen.

 

Men la oss ta en kikk på en 12-15 vann, og se hvordan utviklingen har vært den siste tiden, samt på forholdene, slik de er pr. nå:

 

Onsdag ble det en snartur etter jobben til noen nærvann rundt Bysetertjern. Da er det naturlig å starte med nettopp…

24.04.13: Bysetertjern
 

Bysetertjern - Her er det lagt ut oppdaterte bilder på vårtråden under Østmarka på OFA-forumet, men jeg tar likevel mer et bilde her også. Det var en tydelig forbedring siden sist.

 

Apropos – jeg stanset ved Svartorelva og Svartoren også:

24.04.13: Svartorelva
 

Svartorelva gikk stor til å være så vidt liten, mens

24.04.13: Svartoren
 

Svartoren hadde sluppet taket noe mer langs demningen, og isen hadde så smått begynt å løsne langs land enkelte steder også.

24.04.13: Igla
 

Igletjern / Igla er heller ikke kommet lengre – en mørk grå overflate, mens det under lurer et mulig gangbart islag nummer to, så det er enda en stund igjen også her.

24.04.13: Midtre Kjerrmosetjern
 

Midtre Kjerrmosetjern - Her får isen litt hjelp fra bekketilsiget, og kan trolig begynne og løsne opp når som helst, selv om det normalt er

24.04.13: Nordre Kjerrmosetjern
 

Nordre Kjerrmosetjern som åpner først av disse to. Men her var det bare noen fattige kvadratmeter is som så langt hadde gitt tapt i utoset.

 

 

 

Lørdag gikk vi Krokhol-runden, og her hadde man satt opp et skilt med regler for bruk av marka, der de fleste punktene burde være unødvendige å minne om, men som vi skal se litt senere i artikkelen, så er det noen som ikke bryr seg særlig om det.

27.04.13: Det burde være unødvendige å minne om dette men..
 

Men tilbake til vannene – Her er det faktisk håp for de aller ivrigste. Men det er neppe noen som er så sugne at de tar med seg stanga hit, selv om de finnes fisk her - nemlig

27.04.13: Hull 11 på Krokhol golf
 

Hull 11Krokhol Golfbane! Det var en dag i fjor jeg hadde gått denne samme runden, og hadde ikke lyst til å gå de siste metrene ned til bilen riktig ennå. Så jeg satte meg ved Hull 11, der det også ligger 2 små putter, som en del av vassdraget ned mot Lusetjern.

27.04.13: Lusetjern

Jeg ble ikke lite forbauset da jeg la merke til at det var liv i putten jeg hadde satt meg ved. Naturlig nok tok jeg det for gitt at også dette var OFA-land, da fisk blir satt ut år om annet i Lusetjern. Og det som vaket i «hull 11» viste med all tydelighet at det var smått, men det var mye av det. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må skyldes at den lille bekken klarer å produsere noe yngel. Men jeg har ikke klart å lure opp noe herfra på de til sammen kanskje 20 minuttene jeg har forsøkt her, men poenget mitt er, at her er det i det minste åpent nå – det eneste vannet jeg har sett i Østmarka så langt i år. Men nå leser jeg på OFA’s forum at det er andre vann lenger nord i marka som viser bedre tendenser enn de jeg har besøkt. Like fullt tar vi fortsettelsen på dagens Krokhol-runde, og neste stans denne dagen var

27.04.13: Abbortjern

Abbortjern – et nydelig og solrikt vann noen hundre meter fra veien, og som navnet tilsier inneholder noe abbor, men ikke sånn at det blir plagsomt. Her går det fin ørret, som ikke alltid er like lett å komme i kontakt med, men det er likevel ofte folk innom, og tilbringer noen timer her. Jeg sitter med en følelse av at mye av det som blir tatt her blir tatt av fluefiskere, og dermed blir satt ut igjen. Så Abbortjern kan overraske. Bare 5 minutter videre opp finner vi

 

Tretjerna (ved Krokhol / Sør-Elvåga), som også er småfascinerende vann. Her har beveren hatt tilhold i Midtre og Søndre, og det har gjort at den har nedlagt flere trær som nå fungerer som fôringsautomater for ørreten. Når det er vindstille her, er det som regel bra med vaking.

27.04.13: Nordre Tretjerna

Det Nordre av de tre vannene er kun en liten myrputt, der vi ikke har sett tegn til liv på mange år. Men for 6-8 år siden stod det i alle fall en pen ørret her, men som aldri ville bite på det vi kunne by den. Men den var oppe et par ganger, og jeg ville tippe den kunne ha vært på 3-4 hekto. Men siden den gang har vi ikke sett liv her. Putten er fullstendig isfri.

27.04.13: Midtre Tretjerna

Det Midtre vannet er mer interessant, større, og med flytetorver som gjør det lett å komme til for alle typer fiske. Snittet her er på rundt 2 hekto av det vi har fått, og det kan være et vann med mye liv i perioder. Bekken fra det søndre vannet gjorde et tappert forsøk på å tine opp isen, men uten særlig hell. Men den fortsetter å jobbe.

27.04.13: Søndre Tretjerna
 

Men det er det Søndre, og også det største vannet, som er det mest spennende, men samtidig det vanskeligste av disse Tretjerna. (Jeg minner om at i Østmarka er det 3 x Tretjern, i alt altså 9 vann). Her er det ofte mye liv, men like ofte midt utpå, hvor det er vrient å komme til. Her var isen lys grå, og blir nok det siste av disse tre vannene der isen forsvinner.

27.04.13: Norefjell i det fjerne
 

Jeg har alltid i vårtrådene jeg har skrevet, slått et slag for Tømmerås – Ski Kommunes høyeste topp – som med fordel kan besøkes en klar vårdag. Herfra kan man se alt fra Færder via Gaustatoppen og Blefjell til Norefjell. Denne dagen så vi kun Norefjell. Men den anbefales på det sterkeste, og det er ikke mer enn 1,2 kilometer å gå fra Tretjerna. Turen ned fra Tømmerås gikk vi over

27.04.13: Paddetjern
 

Paddetjern, som er et vakkert, men lunefullt vann, der blåstien begynner på turen ned mot Krokhol rundt Svarvestolen. Her er det registrert pen ørret, men det er sjelden vi treffer andre fiskere her av en eller annen grunn. Isen her hadde løsnet langs land, så det kan være en mulighet for at dette blir det første vannet som åpner dørene i år i dette området. Turen ned herfra var isfri med unntak av 10-15 meter, så her kan det anbefales å gå, om man lar seg friste til å ta turen hit.

Hull 11, 3 dager senere
 

Vi stanset ved Hull 11 for ytterligere en fotosession av åpent vann, før vi gav oss for dagen, og satte kursen mot en god middag.

 

 

 

Søndag ble en grå dag med isvind og en del regn, men ikke verre enn at det ble en snartur med utgangspunkt Grønmo. Rykter på sms’en varslet at isen var gått på Rundvann, men det var, for å si det pent, en lett overdrivelse. Og det fikk jeg en mistanke om da jeg kom til

28.04.13: Sølvdobla
 

Sølvdobla, som kun hadde en liten sprekk i isen ved bekkeutløpet. Sølvdobla har vært et hardt prøvet vann de siste to årene, da det lokale OFA-laget har drevet tynningsfiske i vannet, bekken og i Trollvann ovenfor, da bekken produserer i overkant mye fisk. Det blir spennende å se om dette begynner å virke, for jeg har registrert at de 4 største ørretene jeg har funnet som er tatt her de siste 6-7 årene aldri har bikket kvartkiloen. Det kan det være en mulighet for at de gjør i år.

28.04.13: Svartkulp
 

Svartkulp ligger mer bortgjemt til, men er et av Østmarkas mest spennende vann. Det er et utrolig vrient vann, som er vanskelig å knekke koden til, og det er neppe noe annet vann i marka som har frustrert oss mer enn akkurat dette. Isen hadde gått langs land på østsiden, men hadde også begynt å få juling langs vestsiden av vannet. Det er heller ikke blant de første vannene i marka som åpner seg om våren.

28.04.13: Trollvann
 

Trollvann (ved Østmarkskapellet) er definitivt blant de siste. Selv om det ligger åpent til, holder Trollvann på isen lenger enn strengt tatt nødvendig. Her har også OFA-laget som forvalter området hatt ruser og garn ute, for å tynne bestanden. Kjent som et småfiskvann, men…! Det skal i alle fall bli spennende å følge i årene framover, om vi får se en endring her på det.

28.04.13: Langvann

Langvann er det største vannet i dette området, og er kjent for å romme både abbor og mort i tillegg til ørret. Isforholdene her var lik de fleste andre vannene i området, men uten lyspunktet med issmelting langs land, som flere av de andre.

28.04.13: Dårlig marka-etikette..
 

Noen hadde campet ved sydenden av Langvann, men hadde dessverre ikke satt seg inn i marka-etikette, og etterlatt seg en haug med søppel. Det var ikke vakkert! Men de hadde etterlatt seg to visittkort også, som det er fristende å bruke for alt det er verdt. Dette er totalt unødvendig, og det kan strengt tatt aldri gjentas for ofte at å huske å ta med søpla si hjem, gjør opplevelsen så mye større for alle andre. Jeg vil som et årlig hint nok en gang anbefale alle om å ta med seg en ekstra bærepose, og ta med det man finner av søppel langs stier og veier også. Det er ikke nødvendigvis kastet – det kan være mistet eller brakt dit med vinden også. Fra Langvann gikk turen videre opp til det lokale fluefiskervannet

28.04.13: Smallvann
 

Smalvann. I fjor ble 4 vann i Østmarka utpekt som rene fluefiskevann av OFA, og jeg kan jo gjenta hvilke dette er i samme slengen – Biritjern, Grastjern, og Tretjerna (nord for Sandbakken) i tillegg til altså Smalvann. Men sistnevnte var ett av de vannene der isen langs land hadde begynt å smuldre opp, så at det tar så veldig mye lenger tid her, om det fortsatt blir en blanding av vind, regn og sol, har jeg ikke tro på. Fra Smalvann er det kun en kneik opp (og deretter ned igjen) til

28.04.13: Rundvann
 

Rundvann, som ryktene sa var isfritt. Det var, som tidligere nevnt, ønsketenkning, men når det er sagt, så var Rundvann det vannet der issmeltingen hadde kommet lengst. På østsiden var det en sprekk på mellom 2 og 10 meter, og det betyr normalt at vi bare er noen få dager unna total isløsning her.

 

Kort oppsummert, så er det enda ikke fiskbart i de delene av Østmarka jeg har besøkt, men om vi holder tråden «Vårtråden for Østmarka 2013» i live på OFA’s debattforum, så vil jeg tro at det snart vil poppe opp gode nyheter her.

 

Epilog – Tirsdag 30.04. og åpent vann!!!

 

Det ble en ettermiddagstur denne dagen også, og for å sjekke enda et revir, tok jeg turen til Tangentjern. Det betød at jeg i første omgang gjorde en ny stans ved

30.04.13: Svartoren, endelig litt åpent vann
 

Svartoren, og den hadde begynt å slite ordentlig med å holde på isen. Med mye strøm i fossen var det lett å forstå at isflakene nærmest demningen ikke lenger klarte og holde stand, så her var det allerede fiskbart for de aller ivrigste.

30.04.13: Bysetertjern
 

Bysetertjern hadde blitt enda litt gråere, og vil sannsynligvis gi tapt i den første uka av mai.

30.04.13: Ålemarktjern
 

Ålmarktjern derimot holdt på sitt, selv om en liten glippe langs land på østsiden gav håp om at det også her, med litt hjelp fra været som er spådd til uka, vil være fiskbart snart.

30.04.13: Rausjøen
 

Rausjøen gav håp om en snarlig avslutning på vinteren, for der var osene frie for is, og her ser man normalt stor forskjell fra dag til dag.

30.04.13: Rausjøputten
 

Rausjøputten ligger mer vanskelig til, og hadde fortsatt det mørkegrå laget med is, som gjør den ufiskbar.

30.04.13: Mosjørenna
 

Mosjørenna sprakk opp i optimistiske, store isflak, som ble brakt under brua og ut i Rausjøen og evigheten, så her tar det ikke lange tiden før det er bart.

 

Hvor interessant det er å fiske i Rausjøbekken vet jeg ikke, for jeg har aldri prøvd, men den er i alle fall fiskbar på hele strekket, om noen skulle være interessert i det. Jeg anbefaler heller en fotojakt etter fossekallen, som man ofte kommer over her.

30.04.13: Tangentjern, endelig en mulighet til å dyppe snøret
 

Tangentjern, derimot, var ikke bare fiskbar, men 50% åpen, så det ble atter her bruket fikk vann på seg første gang i år også. Noe tegn til liv merket jeg ikke, men det åpne, bølgende vannet var opplevelse god nok. Så endelig er vi der hvor tråden om isløsningen i Østmarka på debattforumet, tar over nyhetene om det siste kapitlet som skal til før vannene i Østmarka atter er åpne og fiskbare.

 

Helt avslutningsvis fikk jeg lov til å ta med et bilde eller to fra en nylig avviklet ferie i blant annet Yosemite National Park i California, der våren definitivt har kommet. Her gikk Yosemite River fristende stor, mens en coyote sirklet rundt en bil med en gneldrende lapdog (med Grorudpalme og kjole!) inni.

Yosemite river

Wile e. coyote

Wile's ukjente kumpan, type: Liten kjøter..
 

Men enda satt jeg og tenkte på Østmarka! Farmasien har enda ikke funnet midler mot slikt. Jeg ønsker dere alle en riktig fin vår, og en fangstrik sesong i marka.

 

(",) Tor Ødemark

Kommentarer (0)Antall visninger (7685)

Forfatter: Tor Ødemark

Kategorier: Artikler

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.